Dźwigmar na mapie google
O firmie


F.U.H. DŹWIGMAR to dynamicznie rozwijająca się firma, której początki sięgają 1995r.
Początkowo była to firma świadcząca tylko usługi dźwigowe. Dziś DŹWIGMAR dysponuje dużym potencjałem maszynowym i transportowym. Przez lata istnienia na rynku usług dźwigowych, firma poszerzyła swój park maszynowy o kolejne jednostki sprzętowe (dźwigi, podnośniki koszowe, ładowarki teleskopowe). Rozszerzyła także swą działalność o usługi maszynami budowlanymi takimi jak: koparki kołowe, koparki gąsienicowe, ładowarki, koparko-ładowarki oraz samochody samowyładowcze.

Firma DŹWIGMAR kompleksowo wykonuje prace ziemne, rozbiórkowe, melioracyjne oraz przygotowanie terenu pod budowę. Bogata oferta maszyn w powiązaniu z doświadczeniem zawodowym naszych operatorów, posiadających wysokie kwalifikacje, pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań przy zachowaniu najwyższej jakości usług i stosunkowo niskich cen.
Realizacje prac wykonywane są profesjonalnie, dokładnie, a co najważniejsze w najkrótszym możliwym czasie.

Swoim klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze sprzętu, który w sposób optymalny zaspokoi potrzeby danej inwestycji. Oferujemy usługi sprzętem budowlanym na zamówienie firm i klientów indywidualnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym obecnie parkiem maszyn budowlanych, gotowych do realizacji Państwa zlecenia. Prosimy wybrać zakładkę "Sprzęt".

Zapraszamy do współpracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
oraz z budżetu Państwa


„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”


Oś Priorytetowa nr 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie nr 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Nazwa projektu: „Inwestycja w maszyny budowlane szansą na rozwój firmy”
Umowa o dofinansowanie nr WND-RPPK.01.01.00-18-298/13 z dnia 25.11.2014 na kwotę dofinansowania z EFRR 85 000,00 PLN, co stanowi 42,50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz ze środków współfinansowania z budżetu państwa 15 000,00 PLN, co stanowi 7,50 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

www.rpo.podkarpackie.pl

"Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego"

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny budowlanej POBIERZ